Geschiedenis

Het ontstaan van Chr. Muziekvereniging “ CRESCENDO “

Een van de mannen van het eerste uur was de Hr. Jan Vugteveen, toemalig bakker gekomen uit Nieuw Amsterdam waar hij reeds muzikant was. Ook in Schoonebeek wilde hij graag muziek maken. Doordat hij als bakker dagelijks bij veel mensen kwam peilde hij of er belangstelling was voor het oprichten van een eigen muziekvereniging.

Omdat hij graag muziek wilde maken ging hij eerst naar de toen al bestaande plaatselijke muziekvereniging  “De Bazuin “. Dirigent van “ De Bazuin “ dhr. Van der Vinne wilde graag dat dhr Vugteveen als lid toegelaten zou worden, maar helaas Vugteveen was van Gereformeerde afkomst en dat lag in die tijd anders als nu. Vugteveen kreeg een medestander in de persoon van dhr. Cuperus die samen met dhr. Van der Vinne een plan opzetten om te komen tot een nieuwe muziekvereniging. Zelfs in de rondvraag van de kerkenraads vergadering werd dit onderwerp naar voren gebracht. De meeste leden van de vergadering vonden dat dit onderwerp niet op de kerkenraads vergadering thuis hoorde. Toenmalig predikant Ds. Vellinga had er wel oren naar en werd er alsnog positief op gereageerd. 4 juli 1947 werd er een comite opgericht met als doel gelden in te zamelen voor de aankoop van instrumenten. Bij diverse mensen werd gevraagd om geldelijke steun. Dit gelukte. Ook werd er een lening afgesloten ter grote f 300.–  waarvoor dhr. Vugteveen borg moest staan.

Dhr. Cuperus was muzikaal daar hij kerkorgel speelde en tevens de leiding bij            zangvereniging “Halleluja “. Het comite ging voortvarend van start  en bracht ruim f. 1700.– bij elkaar. Er moest een naam komen welke resulteerde in “ CRESCENDO “ welke betekend  :   Sterker worden. De eerste instrumenten werden gekocht in Zwolle maar later bleek dat de kwaliteit niet zo geweldig was. Langzaam groeide de vereniging van 12 naar 20 leden dus moesten er meer instrumenten komen. Via een advertentie kocht men in Musterland bij Barger-Compascuum een aantal. Dhr. Cuperus en dhr. Wilms samen op de motor naar Barger-Compascuum om een oordeel te vellen over de aan te kopen instrumenten. Deze instrumenten bleken in de oorlog onder de grond te hebben gezeten maar waren nog van goede kwaliteit.

Op 11 september 1947 werd  “ CRESCENDO “ officieel  notarieel ingeschreven. Het toenmalig bestuur bestond uit de heren Jan Vugteveen, Albertus Ellen, Jan Wolbers en Egbert Klaassen. Dhr Cuperus was eerst dirigent maar als snel kwam dhr, van der Vinne. “ CRESCENDO “ heeft te danken aan de anderhalf jaar dat deze dirigent de leiding had. Hij werd opgevolg door dhr. Smit uit Hoenderlo welke hoofdonderwijzer was van de CVO school in Nieuw Schoonebeek. Dhr. Smit had ervaring met een jongenskoor en onder zijn leiding werd er voor het eerst opgetreden in de Gereformeerde kerk waar Psalm 15 werd gespeeld. Dhr. Smit heeft ongeveer zes jaar de leiding gehad.

Opvolger werd dhr. Laars de Jong welke na een jaar vertok naar Emmen. Er moest weer een nieuwe dirigent komen maar wel eentje met kwaliteit. Dhr. Dol werd gevonden welke in die tij voldeed aan de eis. Na enkele gesprekken kwam men tot een accoord waarna een periode volgde dat echt muziek ging maken zoals het blazen van lange noten. Kende men bij een uitvoering of concours een bepaalde pasage niet goed dan werd men vriendelijk doch dringend verzocht dit niet mee te spelen. Het eerste concoursstuk dat gespeeld werd was “ Vespergezang “ waarmee na veel studie een eerste prijs werd gehaald. Dhr Dol heeft ongeveer acht jaar de leiding gehad bij “CRESCENDO “ maar op een zondagmorgen na de kerkdienst werden de leden verzocht om even na te blijven waar men het bericht kreeg dat dhr Dol plotseling was overleden. Grote verslagenheid alom om het heengaan van deze man. Het bestuur moest op zoek naar een waardig opvolger. Men kwam terecht bij een zekere Tjakko Oosting, een nog jonge dirigent uit Ter Apel. Zeer verrast dat men hem vroeg zag hij er toch tegenop om dit zomaar over te nemen.

Uiteindelijk is het het bestuur gelukt om dhr. Oosting zover te krijgen dat hij de leiding overnam, want zij zagen het wel zitten, dan zou hij het proberen. Terug kon hij altijd nog. Het klikte en heeft het 37 jaar volgehouden. In deze periode heeft het orkest eerst als Fanfare en later als Harmonie in diverse afdelingen gespeeld met als hoogste de afd. Uitmuntend. Uitgebreid werd in 1971 de Fanfare uitgebreid met een Drumband en enkele jaren later meteen Marjorette groep. Men kreeg in deze periode zelfs de moed en het plezier om mee te doen aan Taptoe´s. Hiervoor moesten een show worden gemaakt en ingestudeerd. De eerste Taptoe welke in eigen dorp werd gehouden werd gedaan in een zwarte broek en een wit overhemd.

Doordat er meer aan straat optreden en show werd gedaan kwam het idee om een uniform aan te schaffen. Doordat enkele fanatieke burgers het idee hadden om een actie t.b.v. van een uniform op touw te zetten werd er een flink bedrag binnen gehaald zodat ook dit gerealceerd kon worden. Ongeveer 25 jaar heeft “ CRESCENDO “ meegedaan aan diverse Show optredens en Taptoe´s in binnen en buitenland. De drumband is in de loop der jaren uitgegroeid en omgeturft naar een Malletband en de Marjorette groep is door het verminderen van leden ter ziele gegaan.

Nadat Tjakko Oosting na 37 jaar in 2001 aangaf afscheid nam van ` CRESCENDO ` werd hij na een selectie procedure in 2002 opgevolgd door Tjeert Poelman ook een jonge dirigent uit Assen. Helaas door de drukke werkzaamheden naast zijn diretie van “ CRESCENDO “moest Tjeert in 2006 afscheid nemen van “ CRESCENDO “.

Na diverse proef directie´s werd Rolf Dekker verkozen om de muzikaleleiding op zich te nemen. Het jubileumconcert ter ere van het 60 jarig bestaan onder zijn leiding was een pracht uitvoering voor het aanwezige publiek.

Doch door het minder worden van het aantal leden en de hoge kosten werd eind 2007 het besluit genomen om weer afscheid te gaan nemen van Rolf. Na een toevallig gesprek met een van de leden met Henriette Sabel bleek zij bereid om als dirigent “ CRESCENDO “ verder te willen helpen. Doordat Henriette zich wilde inzetten en de leden zich inspanden kon er op 8 Maart 2008 een gevarieerd programma gepresenteerd worden met nummers als : The Rose en Friends for Live.

In 2011 werd het aantal leden door diverse omstandigheden zo laag dat het moeite koste om alle kosten te kunnen dekken. Ook door dat de gemiddelde leeftijd vrij hoog was werd het steeds moeilijker om een straatoptreden met de hele vereniging te verzorgen waardoor er minder financiele draagkracht ontstond. Ook de animo om muziek te maken kwam op een laag peil.

Een moeilijk besluit werd genomen om Henriette te bedanken voor haar inzet en hierdoor gingen enkele leden naar een andere vereniging. Bleef over dat er nog een klein aantal leden over bleef.

Deze hebben hun krachten gebundeld en in overleg met CQ Emmen / Coevorden een convernant kunnen sluiten dat er een leraar/dirigent , Jan Jannink,  “CRESCENDO “ weer muzikaal in beweging bracht.

Doordat de Harmonie geen straatoptredens meer doet zet de Malletband zich in om met haar straatoptredens de kas nog enige inkomsten te doen toekomen. Door in het voorjaar een Zondagmiddag Matinee en in de herst een Najaars Concert te geven blijft de Harmonie toch niet stil op haar stoel zitten.

Tussendoor word er een kerkdienst begeleid en wanneer nodig een concert op verzoek gegeven. Ook het aantal leden is weer iets gegroeid.

Mocht men zich muzikaal gezellig willen uitleven op een instrument men is welkom bij de Harmonie en of Malletband op resp. Donderdag of Maandag/ avond.

Stuur desnoods een mail via de site wanneer er vragen zijn.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.